Algemene voorwaarden Felon la Pierre

Afspraken:
De massagebehandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats en worden in overleg met cliënt
ingepland.
Annulering:
Annulering van een massagebehandeling is tot 48 uur voor aanvang telefonisch en/of per e-mail mogelijk. Hierna
worden de kosten van de behandeling voor 100% in rekening gebracht.
Behandeling:
* Het is de keuze van cliënt om een massagebehandeling te ondergaan. Cliënt is zich ervan bewust dat
deze behandeling als doel heeft het algemene welbevinden te beïnvloeden. Cliënt waarschuwt de
massagetherapeut onmiddellijk wanneer zijn/haar welbevinden op enige wijze wordt aangetast.
* Massagepraktijk Felon la Pierre verleent geen medische behandelingen. Bij medische behandelingen dient
cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te
ondergaan.
* Cliënt mag van Massagepraktijk Felon la Pierre verwachten dat hygiëne belangrijk is. Massagepraktijk Felon la
Pierre verwacht dat ook van de cliënt. Massagepraktijk Felon la Pierre heeft het recht een behandeling te
annuleren indien er naar het oordeel van Massagepraktijk Felon la Pierre geen sprake is van een hygiënische
situatie bij de cliënt. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.
* Massagepraktijk Felon la Pierre heeft het recht een cliënt van behandeling uit te sluiten.
Betaling:
Betaling geschiedt direct na de massagebehandeling en uitsluitend contant.
Persoonlijke gegevens:
* Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij/zij tijdens het intake
gesprek of gedurende de behandeling aan Massagepraktijk Felon la Pierre verstrekt en zal Massagepraktijk
Felon la Pierre inlichten zodra er wijzigingen voordoen.
* Massagepraktijk Felon la Pierre is niet verantwoordelijk voor schade en / of letsel als gevolg van niet
volledige of verkeerde inlichting dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke
en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
* Indien cliënt medicijnen gebruikt dan dient cliënt die voorafgaand aan de behandeling door te geven.
* Indien cliënt zwanger is of in de aanlooptijd om het te worden en/of wanneer de zwangerschap
moeizaam verloopt dan dient cliënt dit voorafgaand aan de behandeling te geven.
* Persoonlijke gegevens van cliënt worden zonder toestemming van cliënt niet aan derden verstrekt
Cadeaubonnen:
* De cadeaubonnen zijn geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum. Ze zijn alleen
inwisselbaar indien ze voorzien zijn van een stempel en handtekening van Massagepraktijk
Felon la Pierre.
* Bij verlies of verjaring van de cadeaubon vervalt het recht op nog openstaande
behandeling(en).
* Elke cadeaubon moet zonder zichtbare schade aangeboden worden.
* De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld.
* Het reproduceren van cadeaubonnen en/of strippenkaarten is verboden, handel en verkoop vindt
uitsluitend plaats door of via Massagepraktijk Felon la Pierre.
Overig:
Massagepraktijk Felon la Pierre is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van
persoonlijke bezittingen van de klant.